DOBROVOLNICTVÍ

S aktivními dobrovolníky stojí a padá pestrý život v obci. 

Aktivní sousedé vítáni. Máte nápad na akci, besedu? Máte zajímavé kontakty? Chcete připravit a provést akci pro sousedy? 

Chcete nám pomáhat a zapojit se? Chcete nás podpořit?